Fletteverksted

Ingrid Becker

Fletteverksted

Jeg arbeider med tekstile teknikker og tekstile naturmaterialer. Jeg fletter med fibermaterialer jeg finner i naturen rundt meg, som for eksempel bark, pil og siv. Det er utviklende, spennende og frigjørende å kunne arbeide tverrfaglig som vi har gjort i prosjekt Hunger. Leire var et nytt materiale for meg, og det var spennende å oppdage hvor nært beslektet materialet er med flettverk. De representerer begge gamle håndverk som har utviklet seg sammen med mennesket helt siden opprinnelsen.g verksted.