Flettverksted

Ingrid Beckers Flettverksted

Jeg arbeider med tekstile teknikker og tekstile naturmaterialer. Jeg fletter med fibermaterialer jeg finner i naturen rundt meg, som for eksempel bark, pil og siv. Det er utviklende, spennende og frigjørende å kunne arbeide tverrfaglig som vi har gjort i prosjekt Hunger. Leire var et nytt materiale for meg, og det var spennende å oppdage hvor nært beslektet materialet er med flettverk. De representerer begge gamle håndverk som har utviklet seg sammen med mennesket helt siden opprinnelsen.g verksted


Flettehelgen

Flettegruppen møtes jevnlig flere ganger i året i Stadsbygd på Gamle Helset Gård for å flette sammen, i tillegg til deltakelse i internasjonale flettefora og kurs.

Gruppen har eksistert i over 15 år – og består av både profesjonelle kunstnere, kunsthåndverkere, håndverkere – lærere og arkitekter – som alle drar nytte av fletteerfaringene i sitt profesjonelle virke.
Gruppen hadde en utstilling i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i 2001- der samarbeid med internasjonal kjente kurvmakere og flettekunstnere deltok med både gjenstander og verksteder.
Kontakten med det internasjonale flettemiljøet holdes ved like, også ved gjestende kunstnere og kursholdere.
Flettverk er i stor grad likt over hele verden, selvom man bruker ulike stedsegne materialer- og det er i hovedsak fire kjente teknikker.Flettverk er en av de eldste håndverksteknikkene, og kurver brukes fremdeles i de fleste kulturer. Det flettes overalt med tilstedværende materialer som enten er fleksible i utgangpunktet, eller bløtes opp for å kunne flettes med.Pil, bark, siv, trespon, lær, gress, greiner og blader- alt som kan bøyes er det mulig å flette med. Gruppen har latt seg inspirere av alle kjente tradisjonelle teknikker og i tillegg eksperimenteres det med bruk av tekstile teknikker i ulike materialer. Det vises her kurver i en rekke teknikker – alt fra tradisjonell kurvfletting i pil i ulike kvaliteter og sorter, med og uten bark- til middelhavs-fletteteknikker med utstrakt bruk av tråd som sammenbinding. Det vises også endel kurver i bark i kniplingsteknikk. Det dyrkes pil både på Fosen og i Trondheim, og mange pilesorter ser ut til å trives meget godt i landsdelen. Viltvoksende pilearter kan også være brukbart i mange sammenhenger. Det vises både egenproduserte kurver og kurver vi har kjøpt, funnet og fått- kurver av ukjent opphav fra hele verden, og av internasjonalt kjente pile-flettere.