behandling

Mange plages av smerter og symptomer, der medisinering synes å være eneste utvei. Ja, noen føler det som å leve i et endeløst kaos.

Alle plager har en årsak, – enten på det psykiske eller det fysiske nivå, og de fleste er utløst av faktorer som stresset oss, i fortid eller i nåtid. Hvis slike ubalanser fortsetter over lengre tid, blir både kroppens immunforsvar og livs-energien for svak, og symptomer og sykdom oppstår.
Kinesiologien har muligheter for å oppdage og kurere slike “blokkeringer” og ubalanser.
I så måte virker kinesiologien både på det fysiske og det psykiske plan. Energinivået øker, og et nytt tankesett fører ofte til nye perspektiver i livet.
De siste 20 år har flere Nobelprisvinnere bekreftet og bevist flere av de bio-energetisker metoder, som moderne kinesiologi bruker.
Bruk av tankefelt-terapi inngår ofte i behandlingen.
Du er i trygge hender.

Axel sin bakgrunn innen feltet:         Se: Spirit-CV

Mer om hvordan og hvorfor behandlingenvirker:

bioenergetisk medisin (pdf)

kontakt Axel Becker på:

mail: axel.fredrik.becker@gmail.com

tel. 99511857