Cellodag 27.10.18

Deltakere
Anders Bak, instruktør
Frøydis Valle Gaarder
Peter Luder
Bård Skjelstad

Musikk
Blant annet spilte vi:
Tormod Tvete Vik: Koral & Vocalise for cello kvartwett (2018)