Etter uke33 2016 – Omvisning

Omvisning i Uke 34:
Skoleklassene bruker resultatene etter UKE33 flittig.
Det er omvisninger hver dag og strekker seg helt inn i uke 35 til og med.
Under Peters ledelse blir elevene animert til å se etter de 12 “vinduer” som han har laget langs den gamle stien, – en gang kjerrevei, – så gjengrodd, og i uke 33 “gjenoppstått”.
Elevene finner ofte 14 eller hele 30 “vinduer”, fordi de får øyne opp for vakre steder langs stien.