qigong – yoga og meditasjon

behandlinger
bioenergetisk medisin (pdf)


 

Vi tilbyr:
1.)  Moderne kinesiologi-behandling og energetiske terapier
som ESM (Emotional Selv Management), tankefeltterapi m.m.
2.) Qigong som behandlings- / og øvelsesform som innebærer
 mye meditasjon / mindfulness.
F.o.m. januar 2018 tilbys også behandlinger og meditasjon i Healingens Hus,
Erling Skakkesgate 66, på onsdager  etter avtale.
Hva går det ut på:

Qigong er myke bevegelser, stemme- og pustøvelser, meditasjon, dvs. mindfulness-trening som passer for alle. Du får et redskap til  å holde vedlike din helse, samt å hele deg og dine nærmeste når du er erfaren nok.  Alle kan lære dette.

Axel har fått opplæring i alle trinn av utdanningen i Spring Forest Qigong (SFQ) under Master Chunyi Lin og er gruppeleder for SFQ i MidtNorge.

Denne medisinske Qigong-teknikken er prisbelønnet og utmerker seg både gjennom sitt tette samarbeid med vestlig medisin, men først og fremst gjennom sine gode behandlingsresultater. Det er et sterkt fokus på klientens egeninnsats etter å ha lært de grunnleggende øvelsene. Du begynner å forstå, at du har mye større potensial enn du er klar over.