Uke33 2017, kunstnere

Tema 2017: Oppover

Bjørg Nyjordet, kunsthåndverker NKM
Magnar Gilberg, kunsthåndverker NKM

Tovelise Røkke-Olsen, kunsthåndverker, NKM

Märit Aronsson, billedkunstner, TBK, NBK

Axel Becker, kunsthåndverker, NKM