axel fredrik becker
craft artist / indigo-dyer

Indigoverksted

NO/
Jeg har arbeidet mest med tekstiltrykk i den såkalte “Blåtrykk-teknikken” – en kombinasjon av reservetrykk og farging med naturlig Indigo-blått. De partiene i stoffet som er “reservert” med en melmasse, forblir på denne måten “uberørt”, ettersom fargen ikke tar der reservetrykket er plassert. Det hvite mønsteret fremstår til slutt etter skylling av stoffet i svak syre. Det man oppfatter som mønster, er altså det uberørte hvite stoffet som står igjen.
Resist Blockprinting & Indigo-Dyeing is on UNESCO´s list of Intangible Cultural Heritage since 28.11.18

Artikkel i Vävmagasinet (pdf)

post@axel.blue, Instagram: axelsindigo

EN/
Patience and Mindfulness is needed.
My work is dedicated to the Indigo-Blue. Running a tiny dye-house her on our farm outside of Trondheim / Norway, I try to find new ways of printing the resist with blocks, stencils and screen. Up to 5 layers, 3, 4 or 5 times.
I print resist-paste on white cotton or linen, and let it dry and ”ripen”.
Then after 3 weeks, I can start the dye-prosess with natural Indigo in my vat: 20 minutes in the Indigo-vat, 20 minutes up in the air for oxidation.
Repeat this up to 18 times. Dry the textile, and wash the fabric in soft acid, removing the resist-print.
If I want several blue shades, this process has to be repeated 4-5 times. After weeks or months I then remove all the resist-layers and get the result. Maybe I succeeded, – maybe not. I continue…

Egget

axel fredrik becker

skulptur og maleri

axel fredrik becker

kinesiolog og instruktør i meditasjon og qigong

Hva går det ut på:
Qigong er myke bevegelser, stemme- og pustøvelser, meditasjon, dvs. mindfulness-trening som passer for alle. Du får et redskap til  å holde vedlike din helse, samt å hele deg og dine nærmeste når du er erfaren nok.  Alle kan lære dette.
Axel har fått opplæring i alle trinn av utdanningen i Spring Forest Qigong (SFQ) under Master Chunyi Lin og er gruppeleder for SFQ i MidtNorge.
Denne medisinske Qigong-teknikken er prisbelønnet og utmerker seg både gjennom sitt tette samarbeid med vestlig medisin, men først og fremst gjennom sine gode behandlingsresultater. Det er et sterkt fokus på klientens egeninnsats etter å ha lært de grunnleggende øvelsene. Du begynner å forstå, at du har mye større potensial enn du er klar over.

axel becker

kinesiologi

Vi tilbyr:

  1. Moderne kinesiologi-behandling og energetiske terapier som ESM (Emotional Selv Management), tankefeltterapi m.m.
  2. Qigong som behandlings- / og øvelsesform som innebærer  mye meditasjon / mindfulness. F.o.m. januar 2018 tilbys også behandlinger og meditasjon i Healingens Hus, Erling Skakkesgate 66, på onsdager  etter avtale. Hva går det ut på: Qigong er myke bevegelser, stemme- og pustøvelser, meditasjon, dvs. mindfulness-trening som passer for alle. Du får et redskap til  å holde vedlike din helse, samt å hele deg og dine nærmeste når du er erfaren nok.  Alle kan lære dette.

Axel har fått opplæring i alle trinn av utdanningen i Spring Forest Qigong (SFQ) under Master Chunyi Lin og er gruppeleder for SFQ i MidtNorge.

Denne medisinske Qigong-teknikken er prisbelønnet og utmerker seg både gjennom sitt tette samarbeid med vestlig medisin, men først og fremst gjennom sine gode behandlingsresultater. Det er et sterkt fokus på klientens egeninnsats etter å ha lært de grunnleggende øvelsene. Du begynner å forstå, at du har mye større potensial enn du er klar over.

behandling
Mange plages av smerter og symptomer, der medisinering synes å være eneste utvei. Ja, noen føler det som å leve i et endeløst kaos. Alle plager har en årsak, – enten på det psykiske eller det fysiske nivå, og de fleste er utløst av faktorer som stresset oss, i fortid eller i nåtid. Hvis slike ubalanser fortsetter over lengre tid, blir både kroppens immunforsvar og livs-energien for svak, og symptomer og sykdom oppstår.
Kinesiologien har muligheter for å oppdage og kurere slike «blokkeringer» og ubalanser.
I så måte virker kinesiologien både på det fysiske og det psykiske plan. Energinivået øker, og et nytt tankesett fører ofte til nye perspektiver i livet.
De siste 20 år har flere Nobelprisvinnere bekreftet og bevist flere av de bio-energetisker metoder, som moderne kinesiologi bruker.
Bruk av tankefelt-terapi inngår ofte i behandlingen.
Du er i trygge hender.

Axel sin bakgrunn innen feltet: Se: Spirit-CV
Mer om hvordan og hvorfor behandlingenvirker:bioenergetisk medisin (pdf)