qigong – yoga – meditasjon

stkurs 2019 – MYK PRAKSIS

Inneholder elementer fra Pilates, Yoga, Qigong og Mindfilness-meditasjon som alle kan praktisere. Kurset legges opp variert med ulike fokus (styrking av mage, rygg osv.) og legges opp slik, at du selv kan fortsette med
øvelsene hjemme.
KURSKVELDER på tirsdager i Banksalen / Kystens Arv:
17.9. + 15.10. + 22.10. + 29.10. + 5.11. + 12.11. + 19.11. + 26.11. + 3.12 + 10.12

Påmelding registreres per mail eller sms etter tur.
Betaling for kurset ved overføring til konto: 4336 13 09554 før
kursstart.

kontakt Axel Becker på:
mail: axel.fredrik.becker@gmail.com
tel. 99511857

Kinesiologi

Vi tilbyr:
1.)  Moderne kinesiologi-behandling og energetiske terapier som ESM (Emotional Selv Management), tankefeltterapi m.m.  
2.) Qigong som behandlings- / og øvelsesform som innebærer  mye meditasjon / mindfulness. F.o.m. januar 2018 tilbys også behandlinger og meditasjon i Healingens Hus, Erling Skakkesgate 66, på onsdager  etter avtale. Hva går det ut på:

Qigong er myke bevegelser, stemme- og pustøvelser, meditasjon, dvs. mindfulness-trening som passer for alle. Du får et redskap til  å holde vedlike din helse, samt å hele deg og dine nærmeste når du er erfaren nok.  Alle kan lære dette.

Axel har fått opplæring i alle trinn av utdanningen i Spring Forest Qigong (SFQ) under Master Chunyi Lin og er gruppeleder for SFQ i MidtNorge.

Denne medisinske Qigong-teknikken er prisbelønnet og utmerker seg både gjennom sitt tette samarbeid med vestlig medisin, men først og fremst gjennom sine gode behandlingsresultater. Det er et sterkt fokus på klientens egeninnsats etter å ha lært de grunnleggende øvelsene. Du begynner å forstå, at du har mye større potensial enn du er klar over.

behandling

Mange plages av smerter og symptomer, der medisinering synes å være eneste utvei. Ja, noen føler det som å leve i et endeløst kaos.

Alle plager har en årsak, – enten på det psykiske eller det fysiske nivå, og de fleste er utløst av faktorer som stresset oss, i fortid eller i nåtid. Hvis slike ubalanser fortsetter over lengre tid, blir både kroppens immunforsvar og livs-energien for svak, og symptomer og sykdom oppstår.
Kinesiologien har muligheter for å oppdage og kurere slike “blokkeringer” og ubalanser.
I så måte virker kinesiologien både på det fysiske og det psykiske plan. Energinivået øker, og et nytt tankesett fører ofte til nye perspektiver i livet.
De siste 20 år har flere Nobelprisvinnere bekreftet og bevist flere av de bio-energetisker metoder, som moderne kinesiologi bruker.
Bruk av tankefelt-terapi inngår ofte i behandlingen.
Du er i trygge hender.

Axel sin bakgrunn innen feltet:         
Se: Spirit-CV
Mer om hvordan og hvorfor behandlingenvirker:
bioenergetisk medisin (pdf)