Sonja Borer

Maleri Sonja Borer

Blomstereng 2016 – Maleri Sonja Borer
Utstilling 4. mars til 27. mai 2016 alle fredager kl. 14-22
Englegalleriet, Leira. 7100 Rissa. Sør-Trøndelag

Hva ser vi når vi står i en eng?  I nærheten ser vi et virvar av gress, blomster og blader og i fjerne ser vi en eng. Men begge ser vi ikke helt til enden.  Prøver vi å oppfatte det virvar av gress og blader mister vi oss selv og vi ser ikke slutten.  Prøver vi å gripe en fjern eng, løser engen seg opp og svinner bort.  Gjennom denne sansingen maler jeg hva jeg ser: en sammenheng av et virvar og en oppløsende sammenheng. Tekst fra Sonja Borer

En Farge som utgangspunkt – Maleri Sonja Borer

Her begynte jeg med en farge som utgangspunkt og søkte en bestemt kvalitet av denne fargen med en fri komposisjon.

Author

sonja maria borer billedkunstner og webdesign